Työn laatua

Mikä tuo iloa itselle ja laatua palveluihin

Pienryhmätilaisuuksia

Pienryhmissä pohdimme oman hyvinvoinnin tukemiseen liittyvien harjoituksien lisäksi työniloa sekä laadun kehittymistä omalla työpaikalla ja/tai muissa tehtävissä. Ryhmä sopii erityisesti vastuuhenkilöille, joiden tehtävänä on vastata palveluista ja toiminnoista muiden ihmisten hyväksi. Tilaisuudet ovat keveitä, joissa kuitenkin on aina mukana tärkeitä asioita. Tarkoitus on, että jokainen osallistuja saa itselleen ajatuksia, tunteita ja aineksia jatkoa varten omassa elämässään tai työpaikan toiminnoissa toteuttaakseen yhteistyöllä laadukkaita ja toimivia palveluita ja toimiakseen oman itsen ja muiden ihmisten hyväksi. Pienryhmätilaisuuden kesto on kaksi tai kolme tuntia kerrallaan tai sopimuksen mukaan pitempi usean kerran kokonaisuutena. Pienryhmän kooksi suositellaan enintään 14 henkilöä.

Hyvinvointia ja laatua tukevia palveluita sosiaali-, terveys- ja sivistysalan toimijoille

face face
face face
face face
Kuvat: © Tiina Tähdenvalo

Valkoiset Siivet – yrityksen tavoitteena on lisätä hyvinvointia sekä yksittäisen ihmisen että muiden ihmisten hyväksi toimivien omassa elämässä ja työssä. Yrityksen toiminta on alkanut vuonna 2008 ja vuosien aikana on toteutettu yhteistyössä useiden tahojen kanssa tilaisuuksia eri puolilla Suomea palvelukodeissa, sairaaloissa, avoimessa päiväkodissa sekä ikäihmisten ja tuen tarpeessa olevien palvelutaloissa. Koulutuksia, ohjauksia ja tilaisuuksia on toteutettu sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden lisäksi järjestöjen jäsenille, pienten vauvojen ja erityislasten perheille, vapaaehtoistyötä tekeville ja yksityishenkilöille.

Sosiaali- ja terveysalan laadun kehittymisen lisäksi olen perehtynyt myös varhaiskasvatuksen laatuun ja sen kehittämiseen. Olen toiminut työurallani kasvatus-, koulutus-, asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä, joten tunnen palveluiden laadun tekijöitä monien eri toimijoiden näkökulmista.

Valkoiset Siivet – palveluissa käytettävät yrityksen tavaramerkit Ilo Laulaa ® ja Ilon laulu ® tarkoittavat elämäniloa ja työniloa, jotka ovat myös keskeisiä Valkoiset Siivet - palveluiden tavoitteita ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä palveluiden hyvän laadun tavoitteiden lisäksi. Palveluissa kenenkään ei ole kuitenkaan pakko laulaa vaikka musiikkia ja laulua käytetäänkin yleisimmin osana palveluita. Toimintaa toteutetaan Hämeenlinnan seudulta käsin.

Esite: Kehittämisprojekteja, koulutuksia ja yhdessä laulamisen iloa

Ilo Laulaa ® ja Ilon laulu ® - palveluita (pdf)

Laadun jatkuva parantaminen

Tietoa SHQS-laatuohjelmasta

Olen opiskellut SHQS-laatuohjelmassa , jossa olen päässyt tutustumaan moniin erilaisiin organisaatioihin ja niiden laatutyöhön. Harjoittelujen aikana olen huomannut esimiestyön suuren vaikutuksen ja merkityksen palveluille ja niiden kehittymiselle. Opinnot ovat antaneet minulle näkemyksen työelämän laatuun, sen arvointiin ja jatkuvaan kehittämiseen ja opettaneet käyttämään laadun arviointikriteeristöä ja laatuohjelmaa laatujärjestelmän viitekehyksenä ja laadunhallintamenetelmänä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS) pohjautuu kansainväliseen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteisiin, mm. laadun jatkuva parantaminen. Laadulla on vaikutuksia sekä asiakkaiden terveyteen, kasvuun ja kehitykseen että työntekijöiden ja esimiesten omaan hyvinvointiin työssä ihmisten hyväksi.

Palautteita

"...kouluttaja oli Tiina Tähdenvalo, jonka opetustyyli oli läsnäolevaa, rauhallista ja sallivaa." "Koulutus oli kuin keidas työpäivän keskellä." "Nautin kyllä joka hetkestä, oli antoisaa keskustella oman alan ihmisen kanssa." "Kiitos mukavasta kurssista. Uusia ideoita tarvitaan aina ja oli mukava tavata muita samanoloisia ihmisiä." "Ryhmästä huomasi kuinka ihmiset nauttivat konkreettisesta tekemisestä, irrottelusta ja ilottelusta."

Tehdään yhdessä käytännönläheistä, arkista laatutyötä ja inhimillistä, ihmisläheistä kehittämistä.

Ota ystävällisesti yhteyttä
Tiina Tähdenvalo

Copyright © Tiina Tähdenvalo 2019 - Oikeudellinen huomautus